Child Parent Grandparent great Grandparent

Jade a Dream of Bear’d


Int Ch
Moro de Bellagosca

LOF 001659
NHSB 2606875
HD-A
arena

Colo-Colo de Campdura

LOE 01546695
HD-A
black & ten

Cambre de Xudracos
LOE 00524435

HD-A
black & ten

Merlina de Campdura
LOE 01353725

Ch (Int , LU ,

NL , BE , DE (VDH) ),

VDH-BS 09

Xena de Villa Magala
LOE 01656965
NHSB 2269459
HD-A
arena
Ch ( Int, CH, ES Ch)

Gas d’Espinavessa
LOE 00688651
arena

CH ( PT , GI )

Magala de Valdegoscan

LOE 01389090

LOF 01725

HD-A1

arena

Int Ch

Heragonela a Dream of Bear’d

VDH 05/0770403
HD-A1
barquillo

Ch ( Int , DE (VDH) , LU ,

NL , BE , FR , DK ) ,

JCh ( DE (VDH) , NL )
Ticho Merza
NHSB 2627649
HD-A
barquillo
Int Ch (Int, LU ,
NL , BE , NL V)
Xanthos du Mas de Beauvoisin
NHSB 2225089
HD-A
barquillo
Ch ( Int, LU Ch ,
NL Ch , BE Ch ) ,
W VAmst 12
Caluna Merza
NHSB 2446927
HD-A
barquillo
Ch ( Int , CH , LU ,

BE , FR ) , AU.C Ch.

Dragonela a Dream of Bear’d
LOF 001091/173
HD-A, HD-A
arena
Ch ( Int , DE Ch(VDH) ,
CH , LU )
Rocco de la Charola
LOE 01207014
HD-B, ED-free
barquillo

Volcanite
LOF 000788/130
HD-A
grey