Child Parent Grandparent great Grandparent

Ch ( Int, DE (VDH), AU, NL,

BE, DK, BG, HR, DE V(VDH) )

Bea de las landas del Sur


Ch (Int, NL, PL,)
W Brüssel 04, W Amst 03

Dschowo’s Rico
NHSB 2.350.921
SHSB/LOS 602316
HD-A
arena

Pales du Vanil des Artses
SHSB 585851
HD-C, ED 0
grey
Ch ( Int / LU / FR )

Handy du Clos de l’Alpe
LOF 000198/00033

negro

Noia d’Espinavessa
LOE 00479134
HD-D
arena

CH Ch
Mora D'Espinavesa
SHSB 572184
LOE 0980438
HD-A, ED-frei
arena
ES Ch

Cadi d’Espinavessa
LOE 00620037
arena

Cana d’Espinavessa
LOE 00579047

VDH 05/077 00403

barquillo

HD-A1

Turca de Campdura
VDH 02/077/Ü0231
LOE 1201905
HD-B
grey

Cambre de Xudracos
LOE 00524435
HD-A
black & ten
Goofy de Campdura
LOE RRC 00049610
Luna
LOE RRC 00048879

Canoca de Fogars de Montclus
LOE 00997424

Esploi Sisdits
LOE 00636693

Bala de Fogars de Montclus
LOE 00626272
arena