Child Parent Grandparent great Grandparent

HRJgd.Ch

Baika El Fuego del Viento

WS 09, Ch ( Int, DE (VDH),
NL, LU, BE, DK, Ch, Nord,
SK, DE J(VDH)),
VDH-ES 09, WBrüssel 08, W Amst 09

Como un Amigo del Somni Catala

VDH 06/0770474
HD-B1
barquillo

DE VCh(VDH)

Ivan Sisdits

LOE 0977840
HD-B
negro

ES Ch

Delit de Forgars de Montclus
LOE 0745722
HD-A
grey

Atura Sisdits
LOE 00635004

Alice aus dem Domberger Holz
VDH 02/077/0269
HD-A
negro

VDH-ES 01

Paquito de la Vallee des Pluies
LOF 000531
HD-B
negro

Micra de Campdura
LOE 01201901
HD-A
arena

VDH 10/077/0869

grey

HD-A1

Ch ( Int, DE (VDH), AU, NL,

BE, DK, BG, HR, DE V(VDH) )

Bea de las landas del Sur

VDH 05/0770403
HD-A1
barquillo

Ch (Int, NL, PL,)
W Brüssel 04, W Amst 03

Dschowo’s Rico
NHSB 2.350.921
SHSB/LOS 602316
HD-A
arena

Pales du Vanil des Artses
SHSB 585851
HD-C, ED 0
grey
CH Ch
Mora D'Espinavesa
SHSB 572184
LOE 0980438
HD-A, ED-frei
arena

Turca de Campdura
VDH 02/077/Ü0231
LOE 1201905
HD-B
grey

Cambre de Xudracos
LOE 00524435
HD-A
black & ten

Canoca de Fogars de Montclus
LOE 00997424